-
-
-
-

Loud thought #3.05

info

Glass fusing
20 x 160 x 4 cm

2013